Οικονομικά Στοιχεία

For the 2014 Balance Sheet please click here.
For the 2013 Balance Sheet please click here.
For the 2012 Balance Sheet please click here.
For the 2011 Balance Sheet please click here.

Για να δείτε τον ισολογισμό του 2014 παρακαλώ πατήστε εδώ.
Για να δείτε τον ισολογισμό του 2013 παρακαλώ πατήστε εδώ.
Για να δείτε τον ισολογισμό του 2012 παρακαλώ πατήστε εδώ.
Για να δείτε τον ισολογισμό του 2011 παρακαλώ πατήστε εδώ.